• Bir gün gelecek, insanlar kolera ve veba gibi, gürültüye karşı da amansız bir mücadele verecekler.

    Robert KOCH 1910

  • Çağımızın sinsi hastalıklarından bir tanesi Gürültü!

    Havada yayılır ama diğer kirleticiler gibi; görünmez, kokmaz. Diğer kirlilik türleri gibi; toprakta,suda, havada iz bırakmaz.

SVG cover layer an animated layer to switch from one slide to the next one

Gürültü ve Titreşim Kontrolü

Gürültü ve titreşim kontrülü ses temelindeki iki ana unsurdur. Hava zerreleri neslelerin kütlesel yapısına dokunarak derinlik kazanmaktadır. Sesin veya titreşim sağlayan madde nesnelere çarpmasıyla, nesnelerin iletkenlik katsayısına bağlı olarak daha çok direnç göstermesini sağlamaktadır. Titreşim, ses üreten maddeler ve makinalar uyguladığı kuvvet ile artmakta veya azalmaktadır.

Hacim Akustiği


Hacim akustiği duyma etkinliğinin aslında birinci derece önem taşıdığı bir durumdur. Genellikle Kongre, Konser ve konferans salonlarında tercih ed